Katılım Türü  Katılım Ücreti
Öğretim Üyeleri

(Prof. Dr., Doç. Dr., Dr.Öğr. Üyesi/. Dr.Öğr. Gör. ,Araş. Gör., Okutman, Uzman, Öğretmen, Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi)

200 Euro
CEAD Üyeleri

Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri (Türkiye Hariç)

150 Euro
Dinleyiciler 120 Euro

Önemli Notlar:

  • Bir araştırmacı en fazla 3 bildiri ile kongreye katılabilir.
  • Katılım ücreti ile en fazla 2 bildiri sunulabilir. 3. bildiri ile katılım durumunda katılım ücretine ek ödeme 40 Euro’dur.
  • Ortak yazarlı çalışmalar için:

-Kongreye gelerek katılımda bulunacak araştırmacılar kongre ücretinin tamamını yatıracaktır.

-Kongreye gelmeden katılım belgesi almak isteyen, 2. ve diğer yazarlar 40 Euro yatırmak zorundadırlar.

 Katılım Ücreti İçeriği:

  • Katılımcılar için: katılım ücreti kongre çantası, 3 gün boyunca öğle yemekleri, gala yemeği, yaka kartı, kongre programı ve oturum aralarında ikramları içermektedir.
  • Dinleyiciler için: katılım ücreti kongre çantası, 3 gün boyunca öğle yemekleri, gala yemeği, yaka kartı, kongre programı ve oturum aralarında ikramları içermektedir.

————————————————————————————————-

  • Katılımcıların aşağıda belirtilen hesap numaralarına ödemelerini yaparken açıklama kısmına “CEAD isim-soy isim” bilgilerini yazmaları gerekmektedir.
  • (Ör: CEAD Nevide DELLAL) 
CEAD (Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği İktisadi İşletmesi)

Ziraat Bankası

(CEAD Euro)

Swift Code: (BIC) TCZBTR2AXXX

TR 3300 0100 0201 7801 6297 5003