Katılım Türü- ONLINE  Katılım Ücreti
Prof. Dr., Doç. Dr., Dr.Öğr. Üyesi/. Dr.Öğr. Gör. ,Araş. Gör., Okutman, Uzman, Öğretmen 30 Euro
Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi 20 Euro
Dinleyiciler Ücretsiz

**Katılımcılar ödemelerini bildiri yükleme sistemleri üzerinden yapacaklardır. 

____________________________________________________________________________________

Katılım Türü- AKTİF KATILIMCI  Erken Katılım Ücreti Katılım Ücreti
Prof. Dr., Doç. Dr., Dr.Öğr. Üyesi/. Dr.Öğr. Gör. ,Araş. Gör., Okutman, Uzman, Öğretmen 130 Euro 150 Euro
Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi 90 Euro 100 Euro
Dinleyiciler 50 Euro 60 Euro

**Katılımcılar ödemelerini bildiri yükleme sistemleri üzerinden yapacaklardır. 

_____________________________________________________________________________________

Önemli Notlar:

  • Bir araştırmacı en fazla 3 bildiri ile kongreye katılabilir. 
  • Ortak yazarlı çalışmalar için:

-Kongreye gelerek AKTİF katılımda bulunacak araştırmacılar kongre ücretinin tamamını yatıracaktır.

-Kongreye gelmeden ONLINE katılım sağlayacak ve sertifika talep eden TÜM katılımcılar online katılım ücreti ödeyecektir. 

 AKTİF Katılım Ücreti İçeriği:

  • Katılımcılar için: katılım ücreti kongre çantası, 3 gün boyunca öğle yemekleri, gala yemeği, yaka kartı, kongre programı ve oturum aralarında ikramları içermektedir.
  • Dinleyiciler için: katılım ücreti kongre çantası, 3 gün boyunca öğle yemekleri, gala yemeği, yaka kartı, kongre programı ve oturum aralarında ikramları içermektedir.

ONLINE Katılım Ücreti İçeriği:

  • Online katılımcılar katılım belgelerini, yaka kartlarını online olarak bildiri yükleme sistemlerinden alabileceklerdir.
Katılım Türü- ONLINE  Katılım Ücreti
Prof. Dr., Doç. Dr., Dr.Öğr. Üyesi/. Dr.Öğr. Gör. ,Araş. Gör., Okutman, Uzman, Öğretmen 30 Euro
Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi 20 Euro
Dinleyiciler Ücretsiz

————————————————————————————————-