Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Eğitimciler,

6. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 11-12-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Alfred Nobel Üniversitesi (Ukrayna) ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği (CEAD) işbirliğiyle, Dinyeper Nehri’nin kıyısındaki Ukrayna’nın bir milyon nüfuslu köklü geçmişiyle en güzel metropol kentlerinden biri olan Dnipro kentindeki Alfred Nobel Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Kongrede hem yüz yüze katılım hem de çevrimiçi (online) katılım imkânları katılımcıların tercihlerine sunulmaktadır. 

Kongremizin bu yılki ana teması  “Fırsat Eşitliği için Eğitim, Hoşgörü ve Barış” olarak belirlenmiştir.   

Kongremizde:

·   Sosyal Bilimler,

·    Fen Bilimleri ,

·    Eğitim Bilimleri,

·    Sağlık Bilimleri,

·    Edebiyat Eğitimi,

·    Ekonomi Eğitimi

·    Turizm Eğitimi vb. alanlarda, ya da herhangi bir alanın eğitimi, öğretimi ve genel eğitim sorunları çerçevesinde bildiri sunulabilir.

Kongrede sözlü bildiri olarak sunulan bildiriler, metnin hakem raporuna göre ve yazarın da isteği doğrultusunda uluslararası bir yayınevi tam metin kitabında ya da kongrenin ana temasında sunulan bildiriler “Fırsat Eşitliği İçin Eğitim, Hoşgörü ve Barış” adlı bağımsız uluslararası bir kitapta kitap bölümü olarak veya kongremizin anlaşmalı olduğu dergilerde makale olarak basılacaktır. Kongrenin sunum dilleri Ukraynaca, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça‘dır. Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgiye şu sayfadan ulaşılabilir: http://ceadder.org/site/tr/anasayfa/

Kongre Takvimi:

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması:  1 Mart  2021

Bildiri Özeti Kabullerinin Son Günü: 15 Ağustos 2021

Kabul Belgelerinin Gönderilmesi: 15 Şubat – 15 Ağustos 2021

Kayıt Başlama Tarihi: 15 Şubat 2021

Erken Kayıt Bitiş Tarihi: 27 Ağustos 2021 

Geç Kayıt Bitiş Tarihi: 03 Eylül 2021 

Kongre Programının Açıklanması: 15 Eylül 2021

Kongre Başlangıcı: 11 Ekim 2021

Kongre Bitişi: 13 Ekim 2021

Tüm sorularınız için şu e-posta adresini kullanabilirsiniz: 

ceadmugla@gmail.com ; info@ceadder.org

Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Prof. Dr. Borys Kholod  (Alfred Nobel University Rektörü, Dnipro / Ukrayna)

Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal  (Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği Başkanı, Muğla / Türkiye)

Kongre Başkanları

!!! Ayrıca 2022 yılı kongremizin 28-29-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarında Eğitim ana temasıyla Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya), Captain Witold Pilecki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Polonya), Alfred Nobel Üniversitesi (Ukrayna), Karl-Franzes Üniversitesi (Graz) ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği (CEAD) işbirliğiyle Muğla’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.