Katılım Türü- ONLINE  Katılım Ücreti
Prof. Dr., Doç. Dr., Dr.Öğr. Üyesi/. Dr.Öğr. Gör. ,Araş. Gör., Okutman, Uzman, Öğretmen 40 Euro
Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi 30 Euro
Dinleyiciler 10 Euro

**Katılımcılar ödemelerini IBAN üzerinden yapacaklardır. Açıklama kısmına “CEAD Kongre Katılım Ücreti AD SOYAD” yazarak ödemenizi yapmanız gerekmektedir.

____________________________________________________________________________________

Katılım Türü- AKTİF Katılım Ücreti
Prof. Dr., Doç. Dr., Dr.Öğr. Üyesi/. Dr.Öğr. Gör. ,Araş. Gör., Okutman, Uzman, Öğretmen 100 Euro
Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi 60 Euro
Dinleyiciler 20 Euro

**Katılımcılar ödemelerini IBAN üzerinden yapacaklardır. Açıklama kısmına “CEAD Kongre Katılım Ücreti AD SOYAD” yazarak ödemenizi yapmanız gerekmektedir.

_____________________________________________________________________________________

Önemli Notlar:

  • Bir araştırmacı en fazla 3 bildiri ile kongreye katılabilir. (Bir katılımcı bir katılım ücreti ile 2 bildiri sunabilir 3. bildiri için katılım ücretinin yarı miktarı kadarını daha ödemelidir. )
  • Ortak yazarlı çalışmalar için:

-Kongreye AKTİF katılımda bulunup bildiri sunacak araştırmacılar kongre ücretinin tamamını yatıracaktır.

-Kongreye ONLINE katılım sağlayıp bildiri sunacak tüm katılımcılar ONLINE katılım ücreti ödeyecektir.     Kongreye online ya da aktif katılamayan ancak sertifika talep eden 2. ve 3. yazarlar 20€ ödeyecektir.

-Kongreye ONLINE katılım sağlayacak ve sertifika talep eden DİNLEYİCİLER  10€ ödeyecektir.

 AKTİF Katılım Ücreti İçeriği:

  • Katılımcılar için: katılım ücreti kongre çantası, 3 gün boyunca öğle yemekleri, gala yemeği, yaka kartı, kongre programı ve oturum aralarında ikramları içermektedir.
  • Dinleyiciler için: katılım ücreti kongre çantası, yaka kartı, kongre programı ve oturum aralarında ikramları içermektedir.

ONLINE Katılım Ücreti İçeriği:

  • Online katılımcılar katılım belgelerini, yaka kartlarını online olarak alabileceklerdir.

Katılım ücreti için hesap bilgileri şu şekildedir.

Hesap Adı IBAN
SWIFT CODE  :

**Katılımcılar ödemelerini IBAN üzerinden yapacaklardır. Açıklama kısmına “CEAD Kongre Katılım Ücreti AD SOYAD” yazarak ödemenizi yapmanız gerekmektedir.