Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne aşağıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili çalışmalar kabul edilecektir;

1. – Tüm Bilim Alanları Eğitimi

2. – Eğitim Yönetimi 

3. -Eğitim Politikaları

4. –Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

5. – Eğitim Teknolojisi

6. -Fen Bilimleri Eğitimi

a. Biyoloji Eğitimi

b. Fizik Eğitimi

c. Kimya Eğitimi

d. Fen Eğitimi

7. –Matematik Eğitimi

8. – İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

9. –Resim İş Eğitimi 

10. – Müzik Eğitimi

11. -Felsefe Eğitimi

12. –  Sağlık Eğitimi

13. -Öğretmen Yetiştirme

14. –Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

15. –Sosyal Bilgiler Eğitimi

16. –Tarih Eğitimi

17. –Coğrafya Eğitimi 

18. –Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

19. – Özel Eğitim

20. – Sınıf Eğitimi

21. -Mesleki ve Teknik Eğitim

22. –Yabancı Diller Eğitimi

23. –Okul Öncesi Eğitimi

24. –Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları

25. –Türkçe Eğitimi

26. –Eğitim Psikolojisi

27. –Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

28. – Yükseköğretim                           

29. -Din Eğitimi

30. – Eğitim Felsefesi

31. – Eğitim Tarihi

32. -Eğitim Programları ve Öğretim

33. –Çanakkale Muharebeleri’nin Öğretimi ve Anlatımı 

34. –Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

35. – Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

36. –Eğitim Sosyolojisi

37. – Medya Okuryazarlığı

38. – Değerler Eğitimi ve Sevgi Eğitimi

39. -Turizm Eğitimi

40. -AB Eğitim Programları

41.-Spor Bilimleri Eğitimi